/ 2 نظر / 8 بازدید
کورش

سلام زحمت شما را در مغرفی ارزشهای ایران عزیز ارج می گذارم. اما یک خواهش. از القاب برای این ارزشها استفاده نکنید. دکتر و پروفسور و مهندس و ... فقط برای ما ملتهای توسعه نیافته است. ایشان از همه چیز دنیا و از همین لقب گذشته اند. شما هم بگذارید راحت باشند. نه فقط برای ایشان، برای هیچ کس به کار نبرید. باور کنید این نکته را نمی گویم چون خودم مدرکی ندارم. من با مدرک دکترا استاد دانشگاه تهران هستم، اما همواره از این مدرک گرایی و ارزش دادن به اشخاص و ارزشها با این مدرکها تنفر داشته ام. امیدوارم از این نکته ناراحت نشوید . قصد شما وهدفتان ارزشمند و قابل تقدیر است

یک دانش آموز

روحش شاد .