تفاوت تمایلات جنس ی در زنان و مردان

مردان مدام به برقراری رابطه جنس ی می اندیشند. این یکی از تصورات زنان نسبت به مردان است. بله این گفته کاملا واقعیت دارد اما زنان باید آگاه باشند که این یکی از خصوصیتهای بیولوژیکی مردان است.در واقع مردان در طبیعت اینگونه طراحی گردیده اند و نباید به آنها به دید موجوداتی شیطانی نگریست. علت دیگر را میتوان در تبلیغات گسترده رسانه ها در فیلمها و آگهی های تبلیغاتی  جستجو کرد که مدام رابطه جنس ی و پورنوگرافی را ترویج میدهند.

 

انگیزش بصری نقش مهمی در تهییج جنس ی مردان ایفا میکند. مردان از لحاظ جنس ی موجوداتی بصری هستند اما زنان بیش از آنکه با نگاه کردن و یا لمس کردن از لحاظ جنس ی برانگیخته گردند، نسبت به کلام و واژه ها و لحن صدا از خود واکنش نشان داده و برانگیخته میگردند. عدم آگاهی نسبت به این تفاوت بارز میان دو جنس میتواند برای زنان و مردان مشکل ساز باشد.

 

تخیلات نیز نقش بسیار قدرتمندی در تهییج جنس ی مردان ایفا میکند.این بدان معناست که مردان بسیار در مورد رابطه جنس ی خیالپردازی میکنند. یافته ها بیانگر آن است که مردان 3 برابر زنان برقراری رابطه جنس ی را در رویاهای خود میبینند.

 

مردان و زنان در سطح انرژی و تمایلات جنس ی نیز با یکدیگر تفاوت دارند. زنان معمولا یک باطری و یا منبع انرژی دارند که تمام کارهای خود را با آن انجام میدهند از قبیل کار، مراقبت و رابطه جنس ی. اما مردان یک باطری تعبیه شده یدک صرفا برای برقراری رابطه جنس ی همواره در اختیار دارند. بدین مفهوم که یک مرد ممکن است مانند یک دونده ماراتون خسته و ناتوان باشد اما کماکان انرژی کافی برای برقراری رابطه جنس ی در اختیار خواهد داشت. اما این سناریو برای زنان هیچ مصداقی ندارد. اما تصور "خیلی خسته برای برقراری رابطه جنس ی" بندرت به ذهن یک مرد خطور میکند. این مسئله به ساختار مغزی زن و مرد مربوط میگردد. میل جنس ی زنان شدیدا به بخش احساسی و عاطفی مغزشان مرتبط است. میل جنس ی مردان کمتر به احساسات مقید است. این تفاوت نیز میتواند تنش جنس ی بزرگی را میان زنان ومردان پدید آورد. اما این نیز یک تمایز بیولوژیکی میباشد.

 

زنان و مردان هر دو تحت تاثیر سیکل هورمونی قرار دارند. اکثر زنان سیکل 28 روزه ای داشته که بروی خلق و خو و تمایلات جنس ی آنان تاثیر گذاراست. مردان نیز دارای سیکل بیولوژیکی هستند. مردان دارای انباشت تستوسترون 3 روزه در بدن خود میباشند. یک مرد معمولی دارای سائق جنس ی 3 روز در میان میباشد. یعنی تمایل دارد حداقل 3 روز در میان رابطه جنس ی داشته باشد. اما این سیکل نیز همچون سیکل زنان در افراد مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. البته این موضوع نباید توجیهی برای زیاده خواهی مردان باشد از آنجایی که این تمایلات قابل کنترل میباشد.

 

خیانت جنس ی برای مردان و خیانت احساسی (رابطه صمیمی) برای زنان غیر قابل تحمل است. بدین مفهوم که برای یک مرد حتی تصور خیانت جنس ی همسرش میتواند واکنش شدیدی در وی ایجاد کند. اما در زنان بیشتر از این موضوع هراس دارند که نکند همسرشان آنها را رها کرده و عاشق زن دیگری شود.

 

پیک جنس ی (اوج تمایلات جنس ی) در مردان در سن 18 سالگی و در زنان در سنین 35 تا 40 سالگی میباشد. یکی دیگر از تفاوتهای  فاحش.

 

شدت اورگاسم (اوج لذت جنس ی) در زنان بیشتر از مردان میباشد.

 

کاهش تناوب روابط جنس ی در مردان وزنان واکنشهای متفاوتی ایجاد میکند: در مردان میل جنس ی افزایش یافته، سریعتر تحریک شده و آسانتر به اوج لذت جنس ی میرسند اما در زنان کاملا برعکس است بطوری که میل جنس ی کاهش یافته، به سختی برانگیخته میگردند و رسیدن به اوج لذت جنس ی بسیار دشوار میگردد. یکی دیگر از تفاوتهای مشکل آفرین.

/ 0 نظر / 35 بازدید