آتنا یکی از آرکتابهای یونانی کتاب خانم بولن

در اولین پست معرفی کتاب این وبلاگ به کتاب "نمادهای اسطوره ای و روانشناسی زنان" نوشته خانم بولن اشاره شد، در اینجا می خواهم به مشخصات یکی از این آرکتایپها اشاره کنم. آرکتایپ به معنای کهن الگو و یا اسطوره می باشد.

براساس مطالعات خانم بولن 15 آرکتایپ بارز تعریف شده است که از 8 مرد و 7 زن تشکیل شده اند، نام یکی از این آرکتایپها که در کتاب خانم بولن به تفصیل از آن یاد شده است، آتنا می باشد.

افرادی که این آرکتایپ در آنها بارز می باشد، مجذوب قدرت هستند. آنها زنانی هستند که اگر در توانشان باشد خود به دنبال قدرت می روند، در غیر اینصورت مردی بانفوذ و قدرتمند را می یابند و حامی وفادار او می شوند.

بسیاری از منشیها و دستیاران مدیران دارای این شخصیت هستند. آتناها باتدبیر و بسیار هوشمند هستند، در بحرانی ترین شرایط بهترین راه حلها را می یابند و اوضاع را تحت کنترل خود در می آورند. آنها مدیران بسیار خوبی هستند و بر اوضاع مسلط می باشند. یک زن آتنایی می تواند یک مدیر داخلی خوب باشد و یا یک خانه دار خوب که می داند در شرایط مالی سخت چگونه امورات خانه را به بهترین شکل ممکن اداره کند.

زن آتنای در تمام طول عمر به دنبال کسب دانش و یادگیری است و تا جایی که برایش ممکن است ادامه تحصیل می دهد. این شخص بسیار صبور است و پشتکار زیادی دارد و با داشتن ذهنی منطقی و عقل گرا به ندرت احساساتی می شود. او اهل میانه روی است و معمولا گرفتار افراط و تفریط نمی شود.

ذهن زن آتنایی مردانه است و تمایل او نیز به صحبت کردن و کار با مردان می باشد. او دوستان مونث زیادی ندارد و محرم رازهمکاران مرد خود می باشد بدون اینکه رابطه عاطفی با آنها برقرار کند.

آتنا به افراد ضعیف اهمیتی نمی دهد و تنها جذب قدرتمندان و افراد با نفوذ می شود. این زن با شغلش زندگی می کند و زمان کمتری را به زندگی شخصی و عاطفی اش اختصاص می دهد.

براساس مطالعات خانم بولن یک فرد سالم باید همه آرکتایپها را در دوره های مختلفی از عمر خود زندگی کند، اما در هر زمانی یکی از کهن الگوهابسیار بارزتر می باشد. معمولا افراد بیش از یک آرکتایپ را در یک برهه زمانی دارا هستند. بنابراین ممکن است یک فرد بعضی از ویژگیهای این آرکتایپ و بعضی از ویژگیهای آرکتایپ دیگری را دارا باشد و نه همه آنها را.

/ 0 نظر / 23 بازدید