راز موفقیت زنان در محل کسب و کار براساس مطالعات مدرسه استنفورد

 

برای توضیح این موضوع ابتدا باید به خصوصیات زنانه و مردانه افراد بپردازیم. در علم روانشناسی امروز علاوه بر طبقه بندی انسانها براساس مرد(male)و زن(female) بودن،  صفات مردانه(masculine) و صفات زنانه (feminine ) نیز مورد توجه قرار می گیرد.

براین اساس علاوه بر مرد یا زن بودن انسانها، می توان خصوصات مردانه یا زنانه در آنها یافت. بعضی از خصوصیات مردانه شامل: محکم بودن،  رقابتی بودن،  هدف مداری، فرماندگی، متکی بودن به خود و هدایتگری است. خصوصیات زنانه نیز اعم از منعطف بودن، همکاری و مشارکت، فرایند محور، متقاعد کننده گی، تواضع و  پیچیدگی می باشد.

مدرسه تجارت استفورد تحقیقاتی در مورد راز موفقیت زنان در محل کسب و کار به عمل آورده است که بر آن اساس زنانی که توانایی استفاده از خصوصیات مردانه و زنانه را همزمان دارا میباشند 1.5 برابر مردان و 2 برابر زنان دیگر موفقیت شغلی کسب می کنند.

همانطور که می دانید دنیای کسب و کار یک دنیای مردانه است و زنها زمان طولانی نیست که به این دنیا وارد شده اند، بنابراین بقا و پیروزی در این محیط در ازای یاد گرفتن راه و روشی است که سالها در آن به کار برده شده است.ما نیز امروزه از اطرافیان خود می شنویم که مثلا خانم امینی رفتاری مردانه دارد و یا وقتی که با خانم افشار کار می کنم احساس می کنم با یک مرد همکار هستم.

بنابر تحقیقات مدرسه تجارت استفورد زنانی که کنترل خوبی بر خود دارند و می توانند در مواقع لازم رفتاری مردانه (مدعی، خشن، اعتماد به نفس بالا،...)  داشته باشند و در شرایطی دیگر رفتار زنانه( منعطف، همراه و متقاعد کننده ،...) را پیش رو بگیرند موفقیت های بیشتری را در این دنیای مردانه کسب و کار بدست خواهند آورد. بدین ترتیب توانایی سوییچ کردن رفتار در این محیط بر موفقیت زنان بسیار تاثیر گذار است.

 

/ 0 نظر / 45 بازدید